coopmart-ban cua moi nha

Quà tặng dành riêng cho Khách hàng Thành viên - Cùng Saigon Co.op chung tay đẩy lùi Covid-19

12/01/2021
Khách hàng Bạc, Vàng và Bạch Kim của chương trình KHTV có từ 1000 Điểm mua hàng trở lên (trong năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Quà Tết - Chương trình khách hàng Thành viên

11/11/2019
Từ ngày 10/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, kính mời khách hàng là Bạc, Vàng và Bạch kim của chương trình KHTV có từ 1.000 Điểm mua hàng trở lên (tính từ lúc đạt cấp độ Bạc và đến hết ngày 31/12/2019) đến nhận quà Tết tại bất kỳ siêu thị Co.opmart hoặc...

Mời Quý khách hàng nhận Quà Tết năm 2019

29/11/2018
Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 15/01/2019, kính mời khách hàng là Bạc, Vàng và Bạch kim của chương trình KHTV có từ 600 Điểm mua hàng trở lên(tính từ lúc đạt cấp độ Bạc đến hết ngày 31/12/2018) đến nhận quà Tết tại bất kỳ siêu thị Co.opmart hoặc Co.opXtra.

1 - 3 of 22